Aktualności

Przetarg nieograniczony na załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów

Załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z GPMO zlokalizowanego w Zawistach Podleśnych gm. Małkinia Górna.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia